Broniła nas modlitwa Papieża Jana Pawła II

Bolesław Jabłoński. Polski ornitolog, w latach 1978–1981 uczestniczył w 3 wyprawach antarktycznych. Pamiętamy wszyscy pierwszą wizytę Jana Pawła II w Polsce, a zwłaszcza Jego modlitwę do Ducha Świętego na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Szliśmy wtedy szczęśliwi na spotkanie z Nim, śpiewając ...