Ukochany przez Polaków Ojcze Święty!

Na jednej z odpraw KEDYWU dowiedziałem się, że jest organizowana pielgrzymka do Rzymu. Zapadła wtedy decyzja, że do “normalnej” korespondencji, którą mogę przerzucić na zachód dołączę serię naszych znaczków „Madonny Polskie” wraz z listem przewodnim dla Ojca Świętego. W moim archiwum znajduje ...