Spacer po Pruszkowskich barierach architektonicznych cd.

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Andrzeja 23 Fot. 109. Fot. 110. Fot. 111. Fot. 112. Fot. 113. Fot. 114. Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia: 1. Nieprzycinana roślinność w pasie szerokości użytkowej pochylni powoduje dyskomfort osób ją użytkujących (Fot. 109., 110.). ...