Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą epizod powstańczy