Bezpieczeństwo osób i ciągłość funkcjonowania

Warszawa, 24 marca 2020 r.     W obliczu ogłoszonego w kraju stanu epidemii, Auchan Retail Polska wprowadza kompleksowe rozwiązania, które zapewnić mają ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów wszystkich sklepów sieci w Polsce. Równocześnie firma podejmuje ...