V-ce Marszałkowi Sejmu RP – …

V-ce Marszałkowi Sejmu RP – Włodzimierzowi Czarzastemu – o tym,  jak Armia Czerwona w latach 1939-1945 “wyzwalała” w Wilnie Polaków. Autor – PCz Z mieszanymi uczuciami, trochę zawiedziony i rozczarowany, przyjąłem wyniki jesiennych wyborów parlamentarnych roku ...