Czy pałacyk Jakuba Teichfelda ma szansę …

Czy pałacyk Jakuba Teichfelda ma szansę zostać Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej? Opracowanie własne. 24.05.1976 – zabytkowy pałac z XIX w Jakuba Teichfelda decyzją MWKZ zostaje wpisany do rejestru zabytków nr rej. A-889 dec. z dnia 24.05.1976 położonego na działce ew. nr 523 obr 23 w ...