Okolica_Wwy1794k

Dzieje twórcy

Drobnoszlachecka wieś Pruszkowo, parafii Pęcice, znana od XV wieku. Liczyła drugiej połowie XVI w. ok… 50 mieszkańców. Decydujący wpływ na rozwój Pruszkowa miało osuszenie zabagnionej doliny Utraty/mrowy i otwarcie w 1845 r. pierwszego odcinka kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, z warszawy do ...