Wydrukuj, wytnij i 14 czerwca przypnij “winkiel”

14 CZERWCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O POLSKICH OFIARACH NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH (Uchwalony przez Sejm RP)   Wydrukuj, wytnij i 14 czerwca przypnij “winkiel”! Po objęciu przez Cywińskiego dyrekcji w 2002 roku sukcesywnie znikały: najpierw litera P z winkla ...