Ebensee_Camp wikipedia Fotografie archiwalne, 1944 rok: memorial-ebensee.at

Wzywamy wszystkich do Oświęcimia na 14 czerwca 2019 r.

4 CZERWCA 1940 ROKU z Tarnowa przywieziono pierwszy transport 728 więźniów do KL Auschwitz uruchomiając w ten sposób jego działanie. Tymi więźniami byli POLACY. Pierwsi więźniowie i pierwsze ofiary niemieckiego zwyrodnienia realizującego plan eksterminacji Narodu Polskiego. To pamięć o naszych ...