Czy wiek czynnego prawa wyborczego powinien zostać obniżony?

Autor – Beata Turczyn. Wybrane tematy i głosy w dyskusji. Część pierwsza. Wprowadzenie. Proces kształtowania się nowożytnych demokracji trwa od XIX wieku i towarzyszy mu niezmiennie dyskusja na temat wieku wyborczego. Stopniowo likwidowano cenzusy wyborcze dotyczące majątku, wykształcenia ...