https.osswiata.plsterna 20180111 kompetencje-kluczowe

Czy warto wprowadzić Kodeks Etyki dla Radnych

Powodem zainteresowania się grudniową sesją Rady Powiatu jest wystąpienie jednego z radnych, na które zwrócił moją uwagę wpis mieszkańca miasta jaki znalazłem na FB: Oto jego treść: „Wiem, że mało kto ogląda posiedzenia Rady Miasta czy Powiatu, nawet niektórzy radni są mało zainteresowani, co ...