Bariery architektoniczne cd. Pruszków

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia: 12.1. Zlokalizowane w osi przejścia słupki zapobiegające parkowaniu / wjazdowi samochodów stanowią barierę dla osób z niepełnosprawnością wzroku – umieszczenie ich w przebiegu pasa pieszego może być dezorientujące a nawet ...