Nasi Przodkowie Walczyli o Niepodległość

Piotr Czarniawski urodził się w zaścianku Linomorg (par. Giełwańska) 30 stycznia 1899 roku, jako syn Józefa i Anny z Czyżunów, właścicieli folwarku Olechniszki k. Żwigan. Po ukończeniu 3 klasy gimnazjum w Wiłkomierzu, w sierpniu 1917 roku podjął służbę w niemieckiej kolei państwowej na ...