11 lecie Orkiestry Dętej Pruszkowianka

“Nadrzędnym celem założenia Orkiestry było ożywienie kulturalne Żbikowa, historycznie najstarszej, a obecnie najbardziej zaniedbanej, dzielnicy Pruszkowa. Niestety, po kilku latach działalności okazało się, że Orkiestra, oraz działające w niej sekcje: Mażoretki, Dobosze, i Chór Pruszkowianie, nie mieszczą się w żadnej dostępnej lokalizacji na terenie Żbikowa i szukając dla siebie miejsca przeniosła się na “drugą stronę torów”.
Aktualnie próby Orkiestry, Doboszy, Mażoretek, Chóru Pruszkowianie, zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 położonej na ul. Jasnej 2 w Pruszkowie.
W 2012 roku członkowie Orkiestry założyli Stowarzyszenie Pruszkowianka, dzięki czemu Orkiestra zyskała formę prawną umożliwiającą pozyskiwanie środków na swoją działalności. Orkiestra utrzymuje się dzięki dotacjom Urzędu Miasta Pruszków na Edukację Muzyczną Mieszkańców Pruszkowa, darowiznom sympatyków i ludzi dobrej woli, składkom członków Stowarzyszenia oraz prowadzonej Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego.”