100 porad, które pomogą odbudować firmę

Warszawa, 2 czerwca 2020 r.

100 porad, które pomogą odbudować firmę

Fundacja Polska Bezgotówkowa przygotowała e-book dla przedsiębiorców

Fundacja Polska Bezgotówkowa przygotowała specjalny, bezpłatny poradnik dla małych i mikroprzedsiębiorców. Publikacja jest zamieszczona do pobrania na podstronie Fundacji w formie e‑booka i zawiera 100 porad dotyczących działań, które pomogą przedsiębiorcom wprowadzić ich biznes na całkowicie nowe tory. Poradnik jest już kolejnym elementem kampanii #DziałamyNieZnikamy wspierającej przedsiębiorców w stopniowej odbudowie firm dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.

Treść poradnika została podzielona na dziewięć kluczowych obszarów tematycznych, co pozwoli właścicielom małych i mikroprzedsiębiorstw skoncentrować się na najważniejszych dla nich zagadnieniach. Przedsiębiorcy mogą tam znaleźć informacje i sugestie na takie tematy jak np. skuteczne wykorzystanie okresu przestoju, planowanie budżetu, optymalizacja kosztów, organizacja na nowo łańcucha dostaw czy też prowadzenie marketingu i komunikacji lub wdrożenie nowych kanałów sprzedaży. Ponadto przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć, jak samodzielnie realizować proste prace zamiast zlecać je na zewnątrz, poznają możliwości rozwoju osobistego – własnego i pracowników – oraz zapoznają się z metodami skutecznego wdrożenia pracy zdalnej. Porady są uniwersalne, mogą z nich skorzystać zarówno przedsiębiorcy działający w większych miastach, jak i małych miejscowościach.

Na skutek epidemii właściciele wielu małych i mikroprzedsiębiorstw praktycznie z dnia na dzień zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Teraz szukają metod obniżenia kosztów i znalezienia nowych klientów w celu uratowania swoich firm i miejsc pracy, które zapewniają. Dlatego przygotowaliśmy dla nich praktyczny poradnik, który może pomóc im odnaleźć się w trudnej sytuacji, w której znaleźli się nie z własnej winy, i na nowo zorganizować pracę swoich firm – powiedział dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

E-book jest jednym z narzędzi wspierających działania kampanii #DziałamyNieZnikamy. Kampania skierowana jest do właścicieli małych i mikroprzedsiębiorstw, którzy nie wykorzystywali dotychczas innowacyjnych narzędzi sprzedaży i marketingu lub czynili to w ograniczonym zakresie.

Mamy nadzieję, że to kompendium będzie wsparciem dla wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności dla tych działających lokalnie. To oni w głównej mierze napędzają gospodarkę swoich regionów, a co za tym idzie zapewniają miejsca pracy dla mieszkańców oraz stanowią centrum lokalnej społeczności i aktywności – dodał dr Paweł Widawski.

Bezpłatną platformę edukacyjną dla przedsiębiorców oraz publikację można znaleźć na stronie internetowej: https://polskabezgotowkowa.pl/dzialamy.

***

Program Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Od 1 września 2018 roku Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami. Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: www.polskabezgotowkowa.pl

***

O Fundacji Polska Bezgotówkowa

Fundacja została powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce.

Informacja prasowa – https://polskabezgotowkowa.pl